Zašto studirati na Univerzitetu

  1. Zato što je obrazovna koncepcija utemeljena na europskim standardima u sistemu permanentnog bodovanja i ocjenjivanja, organizaciji studija, didaktičkim metodama i suvremenim nastavnim planovima i programima.
  2. Zato što je praksa na Univerzitetu bazirana na najboljim iskustvima i tradicijama europskih univerziteta uz primjenu svih reformskih principa iniciranih bolonjskim procesom.
  3. Zato što se interaktivnim radom sa malim grupama studenata postiže visoka motivacija studenata i vrlo visoka prolaznost studenata utemeljana na znanju i aktivnosti studenata.
  4. Zato što su predmeti jedno-semestralni i studenti ih uspješno polažu kroz testove, prezentacije, vježbe, seminare i studije slučajeva koji se realiziraju tokom cijelog semestra.
  5. Zato što studenti mogu samostalno izabrati jedan dio izbornih predmeta prema vlastitoj želji i sklonosti što im to omogućava lakše učenje naročito predmeta koji ih više interesiraju.
  6. Zato što možete koristiti mobilnost studenata po kojem jedan ili više semestara možete slušati i polagati ispite na bilo kojem univerzitetu u cijeloj Europi.
  7. Zato što način studiranja možete prilagoditi svojim željama i potrebama kao što su: redovno studiranje, vanredno studiranje, studiranje uz rad i studiranje na daljinu.
  8. Zato što nakon diplomskog studija (3 god.) možete nastaviti magistarski studij (2 god. u što je uključena izrada i odbrana magistarskog rada) a nakon toga doktorski studij (3 god. u što je uključena i izrada i odbrana doktorske disertacije).
  9. I konačno zašto što ćete nakon studija dobiti znanje i vještine koje će vam omogućiti brže i kvalitetnije zaposlenje a što vam garantira visoki rejting i dobar imidž Univerziteta, Fakulteta i redovnih i gostujućih profesora.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Za Studente Zašto studirati na Univerzitetu