Lista alumni studenata

Red. br.

Ime i prezime

Fakultet

Godina diplomiranja

1

Rešad Imamović

Fakultet poslovne ekonomije

2014

2

Amina Piljug

Fakultet poslovne ekonomije

2014

3

Emina Vrbanjac

Fakultet poslovne ekonomije

2014

4

Aid Slipac

Fakultet poslovne ekonomije

2014

5

Amel Djedović

Fakultet poslovne ekonomije

2013

6

Senada Ramić

Fakultet poslovne ekonomije

2014

7

Amra Bećirović

Fakultet poslovne ekonomije

2014

8

Admir Tuka

Fakultet poslovne ekonomije

2014

9

Envera Halilčević

Fakultet poslovne ekonomije

2014

10

Vanja Delić

Fakultet poslovne ekonomije

2014

11

Lejla Keško

Fakultet poslovne ekonomije

2014

12

Ilma Šehović

Fakultet poslovne ekonomije

2014

13

Semira Musić

Fakultet poslovne ekonomije

2014

14

Sadik Subašić

Fakultet poslovne ekonomije

2014

15

Amela Imamović

Fakultet pravnih nauka

2014

16

Seid Omerović

Fakultet poslovne ekonomije

2014

17

Dragana Elez

Fakultet informacijskih tehnologija

 

18

Nisvet Hukić

Fakultet poslovne ekonomije

2014

19

Ivona Perković

Fakultet poslovne ekonomije

2014

20

Mahir Durmiš

Fakultet poslovne informatike

2014

21

Ivona Malbašić

Fakultet poslovne ekonomije

 

22

Saladin Hamzić

Fakultet poslovne ekonomije

2014

23

Željko Figurić

Poslovne ekonomije

2014

24

Nikola Sarić

Fakultet poslovne informatike

2013

25

Emir Džanović

Fakultet poslovne informatike

2014

26

Jasmin Parić

Fakultet informacijskih tehnologija

2014

27

Samra Imamović

Fakultet poslovne ekonomije

2014

28

Samir Ahmetović

Fakultet poslovne ekonomije

2014

29

Enis Džafić

Fakultet poslovne ekonomije

2014

30

Anera Junuzović Husić

Fakultet pravnih nauka

2013

31

Samir Hamzić

Fakultet pravnih nauka

2014

32

Jelena Ostojić

Fakultet zdravstvene njege

 

33

Arnela Džinić

Fakultet poslovne ekonomije

2014

34

Lejla Tatarević

Fakultet poslovne ekonomije

2013

35

Ajla Duraković

Fakultet poslovne ekonomije

2012

36

Marijana Đotlo

Fakultet poslovne ekonomije

2013

37

Nasir Gradaščević

Fakultet pravnih nauka

2012

38

Mahir Trnka

Fakultet zdravstvene njege

2012

39

Cedrela Jirota Dedović

Fakultet pravnih nauka

2011

40

Maja Pločo

Fakultet pravnih nauka

2012

41

Almir Brdarević

Fakultet zdravstvene njege

2013

42

Ajdina Džanan

Fakultet zdravstvene njege

2014

43

Mahira Bobar

Fakultet zdravstvene njege

2014

44

Danijela Lovrić

Fakultet zdravstvene njege

 

45

Majda Smajić

Fakultet zdravstvene njege

 

46

Amila Mujezinović

Fakultet zdravstvene njege

2014

47

Bahrudin Karić

Fakultet zdravstvene njege

2014

48

Dženan Sušić

Fakultet zdravstvene njege

2014

49

Elma Smajlović

Fakultet pravnih nauka

2012

50

Nermin Nikšić

Fakultet pravnih nauka

2014

51

Kanita Bekan

Fakultet pravnih nauka

2014

52

Rabina Tahirović

Fakultet pravnih nauka

2014

53

Senija Oruč

Fakultet pravnih nauka

2014

54

Branka Jozić

Fakultet pravnih nauka

2014

55

Tarik Karić

Fakultet pravnih nauka

2014

56

Edin Bakšić

Fakultet pravnih nauka

2014

57

Lejla Fehrić

Fakultet pravnih nauka

2014

58

Amir Delić

Fakultet poslovne informatike

2014

59

Aldin Jagodić

Fakultet poslovne informatike

2014

60

Merima Grizić

Fakultet poslovne ekonomije

2014

61

Almir Husić

Fakultet poslovne ekonomije

2014

62

Elvedin Mešanović

Fakultet poslovne ekonomije

2014

63

Indira Horozović

Fakultet poslovne ekonomije

2014

64

Mersad Nuhanović

Fakultet poslovne ekonomije

2014

65

Alma Muhić

Fakultet poslovne ekonomije

2014

66

Mirnes Herak

Fakultet poslovne ekonomije

2014

67

Jasmin Imširović

Fakultet poslovne ekonomije

2014

68

Anto Krišto

Fakultet poslovne ekonomije

2014

69

Emina Herenda

Fakultet poslovne ekonomije

2014

70

Emir Idrizović

Fakultet poslovne ekonomije

2014

71

Sandra Jurić

Fakultet poslovne ekonomije

2014

72

Nermina Suljić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

73

Indira Rapa

Fakultet poslovne ekonomije

2013

74

Aldin Lendo

Poslovne ekonomije

2011

75

Azemina Šemić

Fakultet zdravstvene njege

2013

76

Ivana Slipac

Fakultet zdravstvene njege

2013

77

Jelena Lovrić

Fakultet zdravstvene njege

2013

78

Samra Kuduz

Fakultet zdravstvene njege

2013

79

Adela Imamović

Fakultet zdravstvene njege

2013

80

Edita Andrić

Fakultet zdravstvene njege

2013

81

Ornela Vilić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

82

Ibrahim Kunić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

83

Ivona Grabovac

Fakultet zdravstvene njege

2013

84

Sanela Hadžiavdić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

85

Mirza Salkić

Fakultet zdravstvene njege

2013

86

Aida Mešan

Fakultet pravnih nauka

2013

87

Šimun Franjić

Fakultet pravnih nauka

2012

88

Amar Muratović

Fakultet poslovne informatike

2013

89

Enisa Kulačić Hamzić

Fakultet poslovne informatike

2012

90

Adnana Salkić

Fakultet pravnih nauka

2013

91

Sabina Karić

Fakultet pravnih nauka

2013

92

Naida Hodžić

Fakultet pravnih nauka

 

93

Nahid Osmanović

Fakultet poslovne ekonomije

2013

94

Samir Glušac

Fakultet poslovne ekonomije

2013

95

Amra Topčić

Fakultet poslovne ekonomije

 

96

Senaid Lekić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

97

Vedran Izić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

98

Zlatko Krezić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

99

Muhamed Gak

Fakultet poslovne ekonomije

2013

100

Edin Dedić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

101

Admira Dedić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

102

Ernad Memić

Poslovne ekonomije

2013

103

Aida Mujčinović Palinić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

104

Indira Musić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

105

Sandra Štrbac

Fakultet poslovne ekonomije

2013

106

Azra Adilović

Fakultet poslovne ekonomije

2013

107

Marko Kolenda

Fakultet poslovne ekonomije

 

108

Josip Marinčić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

109

Husein Isaković

Fakultet poslovne ekonomije

2013

110

Sanela Hodžić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

111

Melisa Omerbegović

Fakultet poslovne ekonomije

2013

112

Mirjana Marić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

113

Dženita Golub

Fakultet poslovne ekonomije

2013

114

Mustafa Imamović

Fakultet poslovne ekonomije

2013

115

Igor Matanović

Fakultet poslovne informatike

2013

116

Ana Kolak

Fakultet poslovne ekonomije

2012

117

Almir Kamenjaš

Fakultet poslovne ekonomije

2011

118

Brankica Lučić Jozak

Fakultet poslovne ekonomije

2012

119

Alma Nikšić

Fakultet poslovne ekonomije

2012

120

Advija Spahić

Fakultet poslovne ekonomije

2012

121

Mihaela Pašalić

Fakultet poslovne ekonomije

2012

122

Dražen Matić

Fakultet poslovne ekonomije

2011

123

Damir Kovačević

Fakultet poslovne ekonomije

2011

124

Amna Kovačević

Fakultet poslovne ekonomije

2011

125

Bernard Botić

Fakultet poslovne ekonomije

2011

126

Venira Tahirbegović

Fakultet poslovne ekonomije

2012

127

Abdulah Fajkić

Fakultet poslovne ekonomije

2012

128

Evica Cvitanović

Fakultet poslovne ekonomije

2012

129

Amra Botić

Fakultet poslovne ekonomije

2011

130

Zarfija Rošić

Fakultet poslovne ekonomije

2011

131

Elman Nadžaković

Fakultet poslovne ekonomije

2011

132

Almin Marušić

Fakultet poslovne ekonomije

2011

133

Jasmina Kukavica

Fakultet poslovne ekonomije

2011

134

Mehmed Čurt

Fakultet poslovne ekonomije

2011

135

Mirsada Murtić

Fakultet poslovne ekonomije

2011

136

Admir Đozo

Fakultet poslovne ekonomije

2011

137

Elnadin Kadrić

Fakultet poslovne ekonomije

2011

138

Nedim Hamzić

Fakultet poslovne ekonomije

2011

139

Amina Zubić

Fakultet poslovne ekonomije

2012

140

Semina Škandro

Fakultet poslovne ekonomije

2013

141

Martina Blaškan

Fakultet poslovne ekonomije

2013

142

Smaragda Hasanagić

Fakultet poslovne ekonomije

2006

143

Damir Emić

Fakultet informacijskih tehnologija

2014

144

Emir Džinić

Fakultet poslovne ekonomije

2014

145

Nermina Sujoldžić

Fakultet pravnih nauka

2014

146

Mladenko Šušnjara

Fakultet poslovne ekonomije

2011

147

Milena Turić

Fakultet pravnih nauka

2014

148

Mirsad Mujić

Fakultet poslovne informatike

2014

149

Demir Ždralović

Fakultet poslovne ekonomije

2013

150

Nurudin Sivac

Fakultet poslovne ekonomije

2011

151

Mario Batalija

Fakultet poslovne ekonomije

2012

152

Dino Crljenica

Fakultet poslovne ekonomije

2012

153

Mirza Pinjić

Fakultet poslovne ekonomije

2011

154

Aida Ahmić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

155

Mladen Zekić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

156

Kristina Kubinek

Fakultet poslovne ekonomije

2013

157

Almedin Mušinbegović

Fakultet poslovne ekonomije

2013

158

Nikolina Sučić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

159

Aurelija Zefić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

160

Maja Gotovac

Fakultet poslovne ekonomije

2013

161

Indira Mujkanović

Fakultet poslovne ekonomije

2013

162

Asmir Džinić

Fakultet poslovne ekonomije

2013

163

Gabrijela Kvasina

Fakultet poslovne ekonomije

2013

164

Vanesa Tekać Fakultet poslovne ekonomije 2014
165 Samir Omeragić Fakultet poslovne ekonomije 2015
166 Ermina Hasanbegović Fakultet poslovne ekonomije 2014
167 Amra Karadža Fakultet poslovne ekonomije  2014
168 Amra Pirić Fakultet poslovne ekonomije 2014
169 Mersiha Hozić Fakultet poslovne ekonomije  2014
170 Amela Salkić Fakultet poslovne ekonomije 2014
171 Maja Markunović Fakultet poslovne ekonomije 2014
172 Tea Bektaš Fakultet poslovne ekonomije 2014
173 Ruzmir Bašalić Fakultet poslovne ekonomije 2014
174 Mahir Zulum Fakultet poslovne ekonomije 2014
175 Dženita Golub Fakultet poslovne ekonomije 2014
176 Vernes Sejdić Fakultet poslovne ekonomije 2014
177 Muhidin Musić Fakultet poslovne ekonomije 2014
178 Mensur Aščić Fakultet poslovne ekonomije 2014
179 Haris Hodžić Fakultet poslovne ekonomije  2015
180 Merima Kasum Fakultet poslovne ekonomije 2015
181 Mirza Samardžić Fakultet poslovne ekonomije 2014
182 Damir Siočić Fakultet poslovne ekonomije 2015
183 Almir Vidimlić Fakultet poslovne ekonomije 2014
184 Emina Čergić Fakultet poslovne ekonomije  2014
185 Antonio Hrgić Fakultet informacijskih tehnlogija 2014
186 Adnan Memija Fakultet informacijskih tehnlogija 2015
187 Nihad Hajrić Fakultet informacijskih tehnlogija 2014
188 Kemal Danović Fakultet informacijskih tehnlogija 2015
189 Alem Begić Fakultet informacijskih tehnlogija 2014
190 Nehad Gaši Fakultet informacijskih tehnlogija 2014
191 Sead Begagić Fakultet informacijskih tehnlogija 2014
192 Denis Čizmedžić Fakultet informacijskih tehnlogija 2015
193 Aldin Beharić Fakultet informacijskih tehnlogija 2014
194 Adis Talam Fakultet informacijskih tehnlogija 2014
195 Fahrudin Čelić Fakultet informacijskih tehnlogija 2015
196 Igor Puzović Fakultet informacijskih tehnlogija 2014
197 Ajdin Lupčević Fakultet informacijskih tehnlogija 2014
198 Armen Omazić Fakultet pravnih nauka 2014
199 Emin Zukić Fakultet informacijskih tehnlogija 2015
200 Srđan Milovanović Fakultet informacijskih tehnlogija 2014
201 Selma Alagić Fakultet informacijskih tehnlogija 2015
202 Mirnes Nuhanović Fakultet informacijskih tehnlogija 2015
203 Rasema Kasumović Fakultet zdravstvenih studija 2015
204 Majdin Kalbić Fakultet zdravstvenih studija 2014
205 Ana Vujica Fakultet zdravstvenih studija 2015
206 Arnela Šabić Fakultet zdravstvenih studija 2014
207 Blaženka Levarda Fakultet zdravstvenih studija 2015
208 Dijana Marinčić Fakultet zdravstvenih studija 2015
209 Sanel Čorbić Fakultet zdravstvenih studija 2015
210 Emir Haračić Fakultet zdravstvenih studija 2014
211 Josip Čosić Fakultet zdravstvenih studija 2014
212 Emir Mešanović Fakultet zdravstvenih studija 2014
213 Ferid Huseinbašić Fakultet zdravstvenih studija 2014
214 Elmir Ibreljić Fakultet zdravstvenih studija 2014
215 Hatidža Bilajac Fakultet zdravstvenih studija 2014
216 Hamid Mahmutović Fakultet zdravstvenih studija 2014
217 Barbara Kurevija Fakultet zdravstvenih studija 2014
218 Ivana Pranjić Fakultet zdravstvenih studija 2014
219 Sabina Fazlić Fakultet zdravstvenih studija 2014
220 Esmira Halilović - Mukić Fakultet zdravstvenih studija 2014
221 Žana Macanović Fakultet zdravstvenih studija 2014
222 Albina Brajić Fakultet zdravstvenih studija 2014
223 Aida Halilović Fakultet zdravstvenih studija 2014
224 Alma Salkica Fakultet zdravstvenih studija 2014
225 Jasmin Ovnović Fakultet informacijskih tehnlogija 2015
226 Haris Joldić Fakultet informacijskih tehnlogija 2015
227 Nermin Glamočak Fakultet informacijskih tehnlogija 2015
228 Meliha Skopljak Fakultet poslovne ekonomije 2015
229

Monika Lozančić

Fakultet poslovne ekonomije 2015
230 Emin Jažić Fakultet poslovne ekonomije 2014
231 Ferid Terzić Fakultet pravnih nauka 2014
232 Nerma Halilagić Fakultet pravnih nauka 2015
233 Samra Jahić Fakultet zdravstvenih studija 2015
234 Namira Haskić Fakultet zdravstvenih studija 2014
235 Amina Lihovac Fakultet zdravstvenih studija 2014
236 Edisa Ramić Fakultet zdravstvenih studija 2014

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Za Studente Alumni Lista alumni studenata