Metrika studija

Metrika studiranja po metodu učenja na daljinu daje samo prolazne i završne rokove unutar kojih studenti trebaju izvršiti sve obaveze po tom predmetu (učenje, pisanje Testa 1. i Testa 2., pisanje i predaja seminarskog rada i eseja ili studija slučaja kao i popravne po izboru studenta).

I. ZIMSKI SEMESTAR

  • - od 01.10. do 15.11. – predmeti 1. i 2.
  • - od 15.11. do 31.12. – predmeti 3. i 4.
  • - od 01.01. do 15.02. – predmeti 5. i 6.
II. LJETNI SEMESTAR
  • - od 01.03. do 15.04. – predmeti 7. i 8.
  • - od 15.04. do 01.06. – predmeti 9. i 10.
  • - od 01.06. do 15.07. – predmeti 11. i 12.

Raporedom nastave utvrđuje se dinamika i redosljed predmeta koji se uče i polažu u definiranim terminima. Raspored nastave se objavljuje na Web stranici/distance learning sistemu 10 dana prije početka semestra (za zimski semestar do 20.09. i za ljetni semestar do 20.02.)., nakon isticanja planiranog termina predmet se skida sa web stranice/distance learning sistema i novo polaganje je moguće u septembru i oktobru.

Rasporedom predavanja se predmeti, nastavnici i period učenja. Na našem Univerzitetu 6. predmeta se uči i polaže u jednom semestru, s tim da se oni uče i polažu u tri etape. Dva predmeta se uče i polažu paralelno (istovremeno) u istom terminu i to ukupno traje 45 dana. Nakon toga se uče i polažu slijedeća dva predmeta i u trečem ciklusu se uče i polažu preostala dva predmeta. Nakon jednog termina organizuje se prikupljanje bodova i ocjenjivanje i ta dva predmeta se skidaju sa Web stranice/distance learning sistema. Novo polaganje nepoloženih ispita organizira se u septembru i oktobru.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Studiji Studij na daljinu Metrika studija