Prikupljanje bodova i ocjenjivanje

Prikupljanje bodova u studiju učenja na daljinu vrši se na sljedeći način:

  • 1. Test 1 (50% gradiva)...........................................................30 bodova
  • 2. Test 2 (50% gradiva)...........................................................30 bodova
  • 3. Seminarski rad ili Esej (Case study) ....................................40 bodova
                                                                               ____________________
                                                                                   UKUPNO: 100 bodova

 

Test I – sadrži trideset pitanja iz prvih 50 % gradiva, a svaki uspješan i ispravan odgovor donosi po jedan bod, s tim da nema negativnih bodova za netočne odgovore.

Test II – sadrži trideset pitanja iz drugih 50 % gradiva, a svaki uspješan i ispravan odgovor donosi po jedan bod, s tim da nema negativnih bodova za netočne odgovore.

Student na oba testa mora osvojiti minimalno 30 bodova (oba testa kumulativno) kako bi imao pravo kumulirati bodove iz drugih aktivnosti za prolaznu ocjenu. Pitanja u testovima se postavljaju iz knjige koja je obavezna literatura za taj predmet.

Za seminarski rad ili esej (case study) dodjeljuje se od 0-40 bodova. Rad se piše i radi u skladu sa uputstvima objavljenim na web stranici. Predmetni nastavnik je dužan uz koordinaciju sa višim asistentom/asistentom odlučiti da li se na predmetnom kolegiju omogućava studentima pisanje seminarskog rada ili eseja (case study), i to isključivo određuju u zavisnosti od predmetne građe koju taj predmet obrađuje.

Ukoliko student nije zadovoljan sa osvojenim bodovima može ih samoinicijativno poništiti i pristupiti popravnom ispitu – kao i u vezi seminarskog rada ili eseja (case studya). Svi popravni ispiti se moraju završiti do kraja trajanja nastave i polaganja testova iz tog predmeta.

Sustav treba omogućiti studentima obavljanje svih nastavnih i statusnih radnji s udaljene lokacije izuzev pisanja testa 1. i testa 2., koji se obavlja u službenim prostorijama Sveučilišta/Univerziteta, kao i popravni test.
Kod poništavanja testova ili seminarskih radova ranije osvojeni bodovi se brišu, a studentu se dodaju novoosvojeni bodovi – nema kumulacije bodova.
U rujanskom/septembarskom i listopadskom/oktobarskom roku ispiti se polažu u cijelosti prema naprijed navedenim točkama.
U rujanskom/septembarskom i listopadskom/oktobarskom roku student iznimno i samo u opravdanim slučajevima, koji su dokumentirani, a koji je prikupljanjem bodova u redovitom procesu, može pristupiti (nastaviti) prikupljanje bodova po elementima koje nije ostvario, s tim da mu se ranije prikupljeni bodovi priznaju.

 

Ocjenjivanje studenata vrši se u skladu sa brojem prikupljenih bodova a kako slijedi:

ECTS OCJENE 

OCJENA 

BROJ BODOVA 

OPISNA OCJENA 

 F,FX

5

0-54

Nedovoljan, potrebno znatno više rada

 E

6

55-64

Dovoljan,zadovoljava minimalne kriterije

 D

7

65-74

Zadovoljavajući,općenito dobar,ali sa značajnim nedostcima

C

8

75-84

Dobar,prosječan s primjetnim greškama

       B

9

85-94

Vrlo dobar, iznad prosjeka, sa ponekom greškom

       A

10

95-100

Izvrstan, izuzetan uspjeh sa neznatnim greškama

 

Za strani jezik težište se stavlja na komunikacijske vještine i retoričke sposobnosti studenata i sukladno tome primjenjuje se sljedeći sustav ocjenjivanja:

1.TEST – ukupno gradivo                                                                                                     0-50 bodova
2.VJEŽBE – usmena prezentacija teme iz struke                                                                   0-20 bodova
3.KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI  (čitanje, prijevod i razgovor o tekstu iz uže struke)        0-30 bodova
                                                                                                                                 ____________________
                                                                                                                                 UKUPNO    0-100 bodova

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Studiji Studij na daljinu Bodovanje i ocjenjivanje