Uvodne napomene Rektora

UVODNE NAPOMENE REKTORA UNIVERZITETA

Poštovane kolege,

    Na našem Sveučilištu / Univerzitetu „VITEZ“ omogućeno Vam je studiranje na daljinu (distance learning). To je studiranje u cjelosti prema redovnom nastavnom programu  i uz dobijanje iste diplome po završetku studija kao i redovni studenti. Razlika od redovnog studiranja je u tome što studenti ne moraju prisustvovati predavanjima nego predavanja sluša putem računarske tehnologije, interneta i web stranica Univerziteta u bilo koje vrijeme i na bilo kojoj udaljenosti. Samo pisanju Testa 1. i Testa 2. student u određenom trenutku mora pristupiti lično i biti fizički prisutan.

Prednost učenja na daljinu (distance learning):

 • 1.    Vlastiti tempo učenja – studenti prolaze kroz materijal za učenje onom brzinom i onoliko puta koliko želi.
 • 2.    Vrijeme učenja – student može pristupiti nastavnim materijalima na web stranici svih sedam dana u nedjelji i od 0-24 sata.
 • 3.    Mjesto učenja – prema lokaciji računara (u kući, na poslu i dr.)
 • 4.    Individualni način učenja – student može sam da uči i obavlja druge studentske obaveze.
 • 5.    Praktičan rad sa različitim tehnologijama, i
 • 6.    Mogučnost kontakta sa profesorima i asistentima (e-mail, telefon isl.)

Na našem Univerzitetu možete studirati na tri fakulteta:

 • 1.    Fakultet poslovne ekonomije (dva studijska programa)
 • 2.    Fakultet informacijskih tehnologija (dva studijska programa)
 • 3.    Fakultet pravnih nauka (jedan studijski program)

Detaljnije o programu svakoga studijskog programa možete naći na web stranici svakog fakulteta. Također, na isti način možete vidjeti nastavni plan.
Studij na daljinu počinje u akademskoj 2010/2011. godini sa upisom na I. godinu studija, s tim da će svake naredne godine vršiti upis na višu godinu studija.
Detaljnije o učenju na daljinu, prikupljanju bodova, pisanju testova, ocjenjivanju i metriku studiranja možete vidjeti u Pravilima studiranja za prvi ciklus, članovi 55. i 56.
Studentima za svaki predmet stoji na raspolaganju:

 • -    Sadržaj i program nastave,
 • -    Snimljeno po sadržaju 30 predavanja (lekcija) po 30 minuta (audio i video),
 • -    Spisak tema za seminarski rad,
 • -    Spisak tema za esej ili studij slučaja,
 • -    Rokovi za testove, predaju radova, popravni ispit, i
 • -    Literatura.

Studiranje na daljinu putem metrike studiranja ipak je ograničeno a što se precizira rasporedom predavanja. Dva predmeta se uče i polažu paralelno (istovremeno) u istom terminu i traje ukupno 45 dana. Nakon toga se uče i polažu slijedeća 2 predmeta. Nakon prestanka termina taj se predmet skida sa sistema za učenje na daljiu (distance learning system) i novo polaganje moguće je u septembru i oktobru.

Za upis na ovaj studij, diplomski rad, ferijalne prakse, ovjera semestra itd., u cjelosti seprimjenjuju Pravila studiranja za prvi ciklus studiranja po Bolonjskom procesu I.-III. godine studija i I.-IV. godine studija.


    Poštovane kolege,
    Želim Vam uspješan i efikasan studij na principu učenja na daljinu.

Rektor Sveučilišta/Univerziteta

 

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

 • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Studiji Studij na daljinu