Pregled predmeta magistarski studij

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE - Pregled predmeta

Red broj

Naziv predmeta

Broj predmeta

1.

METODOLOGIJA I TEHNOLOGIJA IZRADE NAUČNOG RADA

ME-01

2.

STRATEŠKI MENADŽMENT I KONKURENTSKE PREDNOSTI

ME-02

3.

STRATEGIJA RAZVOJA PODUZETNISTVA

ME-03

4.

MARKETING NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

ME-04

5.

STRATEŠKI MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA

ME-05

6.

FINANCIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE

ME-06

7.

SUVREMENA REVIZIJA

ME-07

8.

ANALIZA BILANSA STANJA I BILANSA USPJEHA

ME-08

9.

STRATEŠKI MARKETING

ME-09

10.

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA EU

ME-10

11.

MIKROEKONOMSKA TEORIJA

ME-11

12.

BANKARSKI MENADŽMENT I FINANSIJSKE USLUGE

ME-12

13

MONETARNA I FISKALNA POLITIKA EU

ME-13

 

FAKULTET PRAVNIH NAUKA - Pregled predmeta 

Red broj

Naziv predmeta

Broj predmeta

1.

METODOLOGIJA I TEHNOLOGIJA IZRADE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

MP-01

2.

GRAĐANSKO I POSLOVNO PRAVO EU

MP-02

3.

EVROPSKO KRIVIČNO PRAVO

MP--03

4.

SLUŽBENIČKO PRAVO

MP-04

5.

ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA

MP-05

6.

MEĐUNARODNO RADNO I SOCIJALNO PRAVO

MP-06

7.

PREKRŠAJNO PRAVO

MP-07

8.

UPOREDNO USTAVNO PRAVO

MP-08

9.

PRAVNA HISTORIJA EVROPSKIH INTEGRACIJA

MP-09

10.

MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

MP-10

11.

PRAVO KONKURENCIJE I ZAŠTITA POTROŠAČA

MP-11

12.

NOTARSKO PRAVO

MP-12

13.

PRAVO HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

MP-13

14.

KORUPCIJA I NJENO SUZBIJANJE

MP-14

15.

MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO

MP-15

16.

POSEBNI KRIVIČNI POSTUPCI U PRAVU BIH

MP-16

17.

POSEBNO UPRAVNO PRAVO

MP-17

 

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA - Pregled predmeta

Red broj

Naziv predmeta

Broj predmeta

1.

INTEGRISANA SOFTVERSKA RJEŠENJA

MI-01

2.

MULTIMEDIJALNO OGLAŠAVANJE

MI-02

3.

APLIKACIJE E TRGOVINE

MI-03

4.

NAPREDNE BAZE PODATAKA

MI-04

5.

INTELIGENTNI INFORMACIONI SISTEMI

MI-05

6.

STRATEŠKI MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA

MI-06

7.

INFORMACIONI SISTEMI ZA UPRAVLJANJE ZNANJEM

MI-07

8.

OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA

MI-08

9.

METODOLOGIJA I TEHNOLOGIJA IZRADE NAUČNOG RADA

MI-09

 

 

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA - Pregled predmeta

Red broj

Naziv predmeta

Broj predmeta

1.

METODOLOGIJA I TEHNOLOGIJA IZRADE NAUČNOG RADA

MZ-01

2.

PROCES OPERACIJSKE ZDRAVSTVENE NJEGE

MZ-02

3.

EKONOMIKA POSLOVANJA ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA

MZ-03

4.

INTENZIVNA TERAPIJA I NJEGA BOLESNIKA

MZ-04

5.

STRATEŠKI MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA

MZ-05

6.

REANIMATOLOGJJA I URGENTNA ZDRAVSTVENA NJEGA

MZ-06

7.

PLANIRANJE I ANALIZA KVALITETA U ZDRAVSTVU

MZ-07

8.

FARMAKOTERAPIJA U FIZIKALNOJ MEDICINI I REHABILITACIJI

MZ-08

9.

KLINIČKA PRAKSA U FIZIOTERAPIJI

MZ-09

10.

EKONOMIKA POSLOVANJA ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA

MZ-10

11.

SPORTSKA FIZIOTERAPIJA

MZ-11

12.

MEDICINSKA REHABILITACIJA S NJEGOM

MZ-12

13

PREVENCIJA I TERAPIJA VERTEBRALNIH POREMEĆAJA

 

 

 

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Studiji Magistarski studij Pregled predmeta