Ko može upisati magistarski studij

Pravo upisa na drugi ciklus studija imaju studenti koji su završili prvi ciklus studija, stekli diplomu dodiplomskog studija (I-IV god.) i obezbjedili 240 ECTS bodova i upisuju V godinu studija.

  1.  Magistarski studij na Fakultetu poslovne ekonomije mogu upisati studenti koji su završili fakultet ekonomije.

Pored studenata iz prethodnog stava magistarski studij na Fakultetu poslovne ekonomije mogu upisati studenti koji su završili četverogodišnji studij na fakultetima drugih usmjerenja uz polaganje diferencijalnog programa, koji im određuje akademska komisija za priznavanje ispita koju imenuje dekan Fakulteta.

Rješenje o diferencijalnom programu donosi dekan na prijedlog akademske komisije s tim da su studenti dužni razliku ispita položiti do kraja prvog semestra.

  1.   Magistarski studij na Fakultetu pravnih nauka mogu upisati studenti koji su završili pravni fakultet.

Pored studenata iz prethodnog stava magistarski studij na Fakultetu pravnih nauka mogu upisati studenti koji su završili četverogodišnji studij na jednom od fakulteta društvenih nauka uz polaganje diferencijalnog programa, koji im određuje akademska komisija za priznavanje ispita koju imenuje dekan Fakulteta.

  1.  Magistarski studij na Fakultetu poslovne informatike mogu upisati studenti koji su završili fakultet poslovne informatike .

Pored studenata iz prethodnog stava magistarski studij na Fakultetu poslovne informatike mogu upisati studenti koji su završili četverogodišnji studij na jednom od srodnih fakulteta uz polaganje diferencijalnog programa, koji im određuje akademska komisija za priznavanje ispita koju imenuje dekan Fakulteta

  1. Magistarski studij na Fakultetu zdravstvenih studija mogu upisati studenti koji su završili Fakultet zdravstvih studija .

Pored studenata iz prethodnog stava magistarski studij na Fakultetu zdravstvenih studija mogu upisati studenti koji su završili četverogodišnji studij na jednom od srodnih fakulteta uz polaganje diferencijalnog programa, koji im određuje akademska komisija za priznavanje ispita koju imenuje dekan Fakulteta

Drugi ciklus studija za sticanje akademskog naziva magistra nauka organizuju se nakon završenog prvog ciklusa studija, tako da zajedno sa prvim ciklusom studija imaju obim od 300 ECTS bodova od čega:

  • - prvi ciklus (I. – IV. god.) – 240 ECTS bodova i
  • - drugi ciklus ( V. god.) – 60 ECTS bodova.

_____________________________________

Ukupno 300 ECTS bodova


Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Studiji Magistarski studij Ko može upisati