Prikupljanje bodova i ocjenjivanje studenata magistarski studij

Ispitivanje studenta znanstvenog magistarskog studija provodi se na principu bodovanja raznih aktivnosti studenta u savlađivanju pojedinog predmeta.

Visina ocjene zavisi od prikupljenih bodova koji se prikupljaju tokom predavanja i ispit na slijedeći način:

1. Predispitne aktivnosti 0-30 bodova
2. Ispit                            0-70 bodova
    UKUPNO                    0-100 bodova

Predispitne aktivnosti profesor boduje od 0-30 bodova. U ove aktivnosti ubraja se prisustvo nastavi i vježbama, aktivno učešće u diskusiji te izrada pristupnog rada ukoliko je isti predviđen nastavnim programom na predmetu.

Ispit se obavlja isti dan, pismeno ili usmeno, javno i transparentno. Profesor za ispit dodjeljuje studentu 0-70 bodova što ovisi o znanju studenta i poznavanju teorijskog i praktičnog aspekta nastavnog predmeta.

Obrada predmeta traje devet sedmica a ispitni rokovi se organizuju u slijedećim terminima:

             I ispitni rok – četvrte sedmice od dana zadnjeg predavanja
             II ispitni rok – devete sedmice od dana zadnjeg predavanja
             U septembru se organizuje dodatni ispitni rok

Student koji nije izvršio obveze utvrđene studijskim programom i planom nastave iz pojedinog predmeta ne može pristupiti polaganju ispita

Ocjenjivanje se vrši u skladu sa brojem osvojenih bodova kako slijedi :

ECTS OCJENE 

OCJENA 

BROJ BODOVA 

OPISNA OCJENA 

F,FX

5

0-54

Nedovoljan, potrebno znatno više rada

E

6

55-64

Dovoljan,zadovoljava minimalne kriterije

D

7

65-74

Zadovoljavajući,općenito dobar,ali sa značajnim nedostcima

C

8

75-84

Dobar,prosječan s primjetnim greškama

     B

9

85-94

Vrlo dobar, iznad prosjeka, sa ponekom greškom

     A

10

95-100

Izvrstan, izuzetan uspjeh sa neznatnim greškama

 

 

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Studiji Magistarski studij Bodovanje i ocjenjivanje