Centar europskih studija

OPĆE ODREDNICE CENTRA EUROPSKIH STUDIJA
 
 • Ciljevi i namjena Centra europskih studija

Uključenost u integracijske procese je conditio sine qua non za sve male ekonomije. Imajući na umu trenutnu poziciju Bosne i Hercegovine kao članice CEFTE 2006 i njezinu perspektivu u EU, nameće se potreba višedimenzionalnog izučavanja učinaka integracijskog procesa. Premda Bosna i Hercegovina nije članica EU, već sada postoji transmisijski mehanizam kojim pravna stečevina (acquis communautaire) EU sve više utječe na ekonomska, ali i svekolika društvena kretanja.

Centar europskih studija pri Sveučilištu / Univerzitetu Vitez osnovan je s ciljem transfera interdisciplinarnog znanja s područja europskih integracijskih procesa kandidatima sa završenim osnovnim stupnjem akademskog obrazovanja. To se odnosi naročito na kandidate s temeljnom akademskom izobrazbom u polju ekonomije i prava, ali i svim zainteresiranim kandidatima koji se u svojim redovitim poslovnim aktivnostima susreću s Europskom unijom.

Svoje aktivnosti će Centar europskih studija pri Sveučilištu / Univerzitetu Vitez realizirati na nekoliko razina:

 • •    Organizacijom međunarodne znanstvene konferencije "Economic System of the European Union and Adjustment of the Bosnia and Herzegovina"
 • •    Ustrojem magistarskog studija "Poslovanje s EU"
 • •    Tailor made programima cjeloživotnog obrazovanja za stručnjake iz prakse
 • •    Tematske radionice
 • •    Izradom projekata za pretpristupne fondove EU.
 • Misija

Multidisciplinarnim i inovativnim pristupom obrazovanju stvoriti kreativne stručnjake za rad na području europskih integracija.

 • Vizija

Međunarodno prepoznatljiv, najbolji centar izučavanja europskih integracija u Bosni i Hercegovini.
Međunarodna znanstvena konferencija "Economic System of the European Union and Adjustment of the Bosnia and Herzegovina"

Cilj je međunarodne znanstvene konferencije "Economic System of the European Union and Adjustment of the Bosnia and Herzegovina" priprema praktične i analitičke studije priključivanja Bosne i Hercegovine EU, s naglaskom na izražen problem strukturalnog prilagođavanja nacionalnog gospodarstva pravilima unutrašnjeg tržišta EU. Specifičnost sadašnjeg trenutka u Bosni i Hercegovini je u akceleriranju integracijskih procesa i prilagodbe Hrvatske, ali i Srbije, Crne Gore i Makedonije. U takvom je regionalnih okruženju s jasnom europskom perspektivom nužno anticipiranje integracijskih impulsa. Znanstvenici koji analiziraju i stručnjaci što se u praksi suočavaju s pravilima EU na različitim razinama mogu dati najbolji odgovor nositeljima makroekonomske politike o brzini i nužnosti prilagodbe.

 • Magistarski studij "Poslovanje s EU"

Magistarski studij "Poslovanje s EU" ima za cilj osigurati svojim polaznicima sa završenim preddiplomskim ili dodiplomskim obrazovanjem iz područja ekonomije i prava uspješnu profesionalnu karijeru u najpropulzivnijim poduzećima ili javnom sektoru. Znanja s područja međunarodnog gospodarskog integriranja i poslovanja u takvim uvjetima koja će studenti usvojiti bit će direktno primjenjiva u poslovnoj praksi. Magistarski studij organizira se na Fakultetu poslovne ekonomije sa aspekta ekonomske integracije u EU. Također na Fakultetu pravnih nauka organizira se magistarski studij sa aspekta pravnog uključenja u EU.

Detaljnije o ovim studijima možete vidjeti na našoj web stranici pod: MAGISTARSKI STUDIJ – NOVI SMJEROVI. >>

Namjena magistarskog studija je razvoj tradicionalnog i suvremenog znanja s područja djelovanja europskog gospodarskog sustava i uloge nacionalnih gospodarstava pri suoblikovanju uvjeta za uspješno uključivanje gospodarskih subjekata u gospodarske tokove EU, kao i za snažniji angažman javnog sektora na nacionalnom, regionalnom i lokalnom planu prema politikama EU. Naime, tradicionalna i suvremena znanja iz područja gospodarskih integracija osnova su za uspješno uključivanje država u regionalne trgovinske sporazume. Bosna i Hercegovina svoj razvojni iskorak ne može ostvariti izolirana od svoga gospodarskog okruženja, već se mora ubrzano prilagoditi pravilima EU.

Takve izrazite promjene u okruženju Bosne i Hercegovine, povezane s procesom približavanja i priključivanja Europskoj uniji, iz temelja mijenjaju znanja potrebna za svakodnevne aktivnosti zaposlenika u privatnom i javnom sektoru gospodarstva. Već je sada jasno izražen nedostatak stručnog kadra koji radi na usklađivanju propisa s EU, a posebno je zabrinjavajuća nedovoljna osposobljenost jedinica lokalne samouprave za provedbu pravne stečevine EU. Stagniranje na ljestvici globalne konkurentnosti Bosne i Hercegovine dijelom je uzrokovano i nepoznavanjem svih prednosti integriranja na razini poduzeća, stoga je ovaj Studij odgovor na potrebu tržišta za cjeloživotnim obrazovanjem u dinamičnom okruženju. Jednako tako treba imati na umu dominantnu usmjerenost vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine prema državama integriranim u EU, odnosno CEFTU 2006, gdje ovaj tip Studija predstavlja znanstvenu osnovu za primjenu praktičnih znanja i iskustava u cilju realizacije poslovnih aktivnosti.

 • Tailor made programi cjeloživotnog obrazovanja za stručnjake iz prakse

Dinamika okruženja nameće potrebu cjeloživotnog obrazovanja. Sve uspješne tvrtke, kao i javna uprava, ulažu u obrazovanje svojih zaposlenika. Tradicionalna znanja usvojena putem redovitog studija brzo zastarijevaju i javlja se potreba za dodatnom, usko profiliranom edukacijom. Tailor made programi cjeloživotnog obrazovanja za stručnjake iz prakse oblikuju se sukladno trenutnim zahtjevima korisnika ili se nude gotovi programi edukacije gdje se anticipiraju teme koje će tek postati aktualne. Ovakvi se programi izvode u trajanju od 10 do 30 sati predavanja s nizom vrhunskih stručnjaka iz pojedinog područja.

 • Tematske radionice

Tematske radionice se realiziraju periodično, u pravilu dva puta godišnje. Namijenjene su sučeljavanju oko unaprijed definirane aktualne teme, gdje zainteresirani sudionici iz javne administracije, poslovnog svijeta, nevladinih udruga, sindikata, medija i sveučilišta neposrednim dijalogom dolaze do novih spoznaja i/ili rješenja određenog problema.

 • Izrada projekata za pretpristupne fondove EU

EU je razvila specifičnu metodologiju izrade aplikacija za fondove financirane iz proračuna EU. Svi potencijalni korisnici moraju usvojiti zahtjeve EU u ovom segmentu, kako u formalnom, tako i u logičkom i financijskom smislu. Centar europskih studija će pružati konzultantske usluge pri izradi projekata, ali i provoditi edukacijske aktivnosti potrebne za diseminaciju znanja o mogućnostima pridobivanja sredstava iz EU.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

 • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Studiji Centar europskih studija