Mentor

Zadatak mentora je da pomogne kandidatu u izboru i definiranju teme doktorskog rada i analizi kredibiliteta doktorske teze, u profiliranju plana i programa doktorskog studija, definiranju pedagoških i didaktičkih specifičnosti individualnog doktorskog studija, asistiranju kod organizacije i izvođenja studija, u vezi izbora seminarskih radova, pomoć kod metodološkog profiliranja obrade teme koja je prihvaćena za doktorski rad, pomoć kod definiranja, organizaciji i izvođenju istraživanja koja su predviđena u doktorskom studiju, pomoć kod izbora osnovne i pomoćne literature i u selekcioniranju i pronalaženju ostalih izvora potrebnih za uspješno završavanje rada, koordinacija sa komisijama koje su involvirane u raznim fazama doktorskog studija, revizija doktorskog rada po fazama i revizija završenog rada, priprema kandidata za odbranu rada.

Mentor studenta u doktorskom studiju je profesor angažiran u radu Sveučilišta/Univerziteta a koji posjeduje zvanje vanrednog ili redovnog profesora iz užeg naučnog područja iz kojeg student izrađuje doktorski rad. Mentor može biti i emeritus kao i gostujući profesor.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Studiji Doktorski studij Mentor