Ko može upisati doktorski studij

Pravo prijave na konkurs za upis na treći ciklus studija imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra i ostvarili minimalnu prosječnu ocjenu od 8 ili ekvivalentna vrijednost na magistarskom studiju.

Doktorski studij ekonomskih nauka, pravnih nauka i doktorski studij informatike mogu upisati  studenti koji su stekli diplomu magistarskog studija, bilo po Bolonjskom procesu ili po starom programu.

Doktorski studij u principu mogu upisati studenti koji su stekli magistarsko zvanje iz te oblasti. Pored studenata iz prethodnog stava doktorski studij mogu upisati i studenti koji imaju zvanje magistra iz druge oblasti, ali prijavljuju interdisciplinarnu temu za svoju doktorsku disertaciju kojaje usko povezana između magistarskog zvanja i buduće doktorske oblasti. U ovim slučajevima odobrenje za upis na doktorski studij donosi akademska komisija koju imenuje dekan fakulteta i koja određuje studentu razliku ispita koje mora položiti a koji su temeljni u oblast sticanja doktorata.

Preciznije informacije ko može upisati doktorski studij (PhD) možete vidjeti u Pravilima studiranja za doktorski studij u članovima 31. do 37.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Studiji Doktorski studij Ko može upisati