Upravni odbor

Na osnovu Ugovora o osnivanju Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“  formira se Upravni odbor Univerziteta. Upravni odbor ima 9 članova. 8 biraju osnivači Univerziteta, a jednog člana imenuje Senat na bazi konkursa.

Upravni odbor obavlja slijedeće poslove:

 • daje mišljenje na prijedlog Statuta Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“;
 • donosi pojedinačna i opća akta iz svoje nadležnosti;
 • donosi unutrašnju organizaciju Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“ i
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji;
 • razmatra i donosi Odluku o visini naknada za studiranje na Univerzitetu za svaku školsku godinu;
 • odlučuje o korištenju sredstava Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“ za investicije;
 • usvaja finansijski plan, izvještaje o poslovanju i godišnji obračun Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“;
 • donosi godišnji program rada i plan razvoja Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“;

  Upravni odbor predstavlja i zastupa predsjednik Upravnog odbora.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

 • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna O nama Upravljačko tijelo Univerziteta Upravni odbor