Rektorat

Rektorat Sveučilišta/Univerziteta je jedinstvena poslovna i ekonomska cjelina čiji su unutarnji ustroj s navođenjem poslovnih funkcija ustrojstvenih jedinica Sveušilišta/Univerziteta.

Rektorat čine: Rektor i prorektori, kao i prateća administracija (dekani, izvršni direktor, generalni tajnik, savjetnici rektora, direktor Instituta i direktor Centra za kvalitet).

Rektorat je savjetodavno tijelo rektora.

Rektor ima slijedeća prava i obveze:

 • predlaže Statut Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“;
 • odgovara za ostvarivanje obrazovne i naučne djelatnosti i rukovodi stručnim radom na Univerzitetu;
 • aktivno učestuje u kreiranju osnova poslovne politike, i kreiranju programskih, planskih i razvojnih dokumenta;
 • donosi nastavni plan obaveznih i izbornih predmeta, osnovnih, magistarskih i doktorskih studija;
 • utvrđuje organizaciju izvođenja nastave u toku školske godine po semestrima;
 • donosi odluku o rasporedu obaveznih predmeta u zavisnosti od prethodnog obrazovanja;
 • rješava zahtjeve za prelazak studenta sa drugog istorodnog fakulteta ili sa jednog jednog na drugi smjer unutar Sveučilišta / Univerziteta i odlučuje o priznavanju ispita prilikom prelaska sa druge visokoškolske ustanove;
 • Potpisuje diplome i svjedočanstva;
 • Predlaže godišnji program rada i plan razvoja;
 • Prije početka školske godine odlučuje o smjerovima za koja će se u toj školskoj godini držati nastava.

Sveučilište / Univerzitet „VITEZ“, po potrebi posla, ima prorektore, i to:

 • Prorektora za nastavu i studentska pitanja;
 • Prorektora za naučni rad i međunarodnu saradnju;
 • Prorektora za kvalitet i razvoj.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

 • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna O nama Upravljačko tijelo Univerziteta