Naučna djelatnost

Naučnu djelatnost Sveučilišta/ Univerziteta „VITEZ“ obavlja u skladu sa zakonom, godišnjim programom naučnih istraživanja i dugoročnim petogodišnjim programom naučnih istraživanja.

Programom naučnih istraživanja utvrđuju se pojedinačni programi istraživanja, naučni zadaci, vrijeme trajanja istraživanja, metodi istraživanja i sastav timova po oblastima nauke.

Programom naučnih istraživanja obezbjeđuju se uslovi za osposobljavanje kadrova za naučna istraživanja i uključivanje naučnog podmlatka u naučni rad.

U okviru naučne djelatnosti, Senat Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“:

  • prati razvoj nauke i usklađuje programe studija sa naučnim dostignućima;
  • podstiče razvoj studenata talentovanih za naučno-istraživački rad;
  • ostvaruje i podstiče naučnu saradnju u zemlji i inostranstvu;
  • stara se o obezbjeđenju opreme i naučno-informativne dokumentacije;
  • donosi odluku o organizovanju naučnih skupova;
  • preduzima druge mjere i aktivnosti za sistematsko unapređivanje naučno-istraživačkog rada;
  • obavlja i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem naučne djelatnosti Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna O nama O Sveučilištu/Univerzitetu Naučna djelatnost