Magistarski i doktorski studij

Na Sveučilištu / Univerzitetu „VITEZ“ organizuju se magistarske i doktorske studije.

Nastava na magistarskom studiju je interaktivnog, instruktivnog i konsultativnog karaktera. Ispiti iz obaveznih i izbornih predmeta na magistarskim studijima polažu se pred predmetnim nastavnikom.

Magistarski studij se organizira kao II ciklus studija i realizira se u četvrtoj i petoj godini studija u što je uključena izrada i obrana magistarske teze. Četvrta godina studija priznaje se kao prva godina magistarskog studija. Magistarski studij može se organizirati kao zajednički magistarski studij sa drugim univerzitetima. 

Doktorski studij se organizira kroz III ciklus studija i realizira se u petoj, šestoj i sedmoj godini studija u što je uključena izrada i obrana doktorske disertacije. Doktorat nauka je najviši naučni stepen koji se stiče na Sveučilištu / Univerzitetu „VITEZ“. Doktorska disertacija je rezultat originalnog naučnog rada doktorskog kandidata u odgovarajućoj naučnoj oblasti.

Senat Sveučilišta / Univerziteta imenuje Vijeće za postdiplomske i doktorske studije. Vijeće ima 6 članova. Članovi vijeća su redovni i vanredni profesori angažirani u nastavnom procesu na Sveučilištu / Univerzitetu. Zadaci Vijeća za postdiplomske i doktorske studije su da obavi prethodni postupak i koordinira nastavni, naučni i istraživački proces na postdiplomskim i doktorskim studijama kako bi taj proces bio efikasan i ažuran i kako bi se obezbjedio kvalitet i kredibilitet magistarskih i doktorskih studija.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna O nama O Sveučilištu/Univerzitetu Magistarski i doktorski studij