Funkcionalne jedinice

Djelatnosti funkcionalnih jedinica koje organizuje Sveučilište / Univerzitet VITEZ su:

1. Biblioteka – koja vrši poslove sistematskog prikupljanja bibliotekarske građe iz naučnih oblasti za koje je Sveučilište / Univerzitet matičan i obezbjeđuje pristup relevantnim elektronskim stručnim medijima i bazama podataka.
Radnici biblioteke obezbjeđuju efikasan i transparentan pristup bibliotekarskoj građi svim studentima i radnicima Sveučilište / Univerzitet za potrebe odvijanja studija i za naučno-istraživački rad.

2. Laboratorija za informaciono-komunikacione tehnologije i učenje na daljinu: obezbjeđuje funkcioniranje i održavanje informacionog sistema Univerziteta uključujući i održavanje WEB portala Sveučilište / Univerzitet, izgradnju obrazovnih sadržaja sistema učenja na daljinu, razvoj eksternih projekata softverskog reinžinjeringa, WEB i grafičkog dizajna, i internet poslova, te podršku implementaciji  Sveučilište / Univerzitet kao ECDL testnog i edukativnog centra.

3. Centar za izdavačku djelanost – obezbjeđuje logističko-dokumentaciono-pravnu podršku u pripremi za štampu svih izdanja Univerziteta (udžbenika i stručnih odn. naučnih knjiga koje se objavljuju na Sveučilištu / Univerzitetu) u okviru registracionih licenci Univerziteta kao izdavačke kuće što uključuje i obradu i pribavljanje ISBN kodova, te djelatnosti štampanja i umnožavanja knjiga i drugih publikacija u digitalnoj štampariji Sveučilišta / Univerziteta. Takođe, Centar će izdavati Zbornike radova za svaki Fakultet posebno.

Centar za izdavačku djelatnost će sistematski publikovati diplomske, specijalističke, magistarske i doktorske radove studenata, nastavnika i saradnika Sveučilišta / Univerziteta u papirnom i elektronskom izdanju.

4. Institut Sveučilišta / Univerziteta „VITEZ“ koji radi stručne i naučne projekte - elaborate i pruža konsultantske usluge na profitabilnoj osnovi.

5. Centar za vođenje karijera i edukacija razvija bazu podataka o intelektualnim i profesionalnim sposobnostima svakog studenta, modulima teorijskog i praktičnog znanja koji su primili i etabliranim vještinama koje su naučili, kako bi se omogućilo organizovano i sistematsko posredovanje u promociji studenata Univerziteta kod najboljih kompanija i institucija bilo u organizaciji radne prakse bilo u njihovom daljem školovanju i zapošljavanju u zemlji i inostranstvu. U oblasti edukacija centar razvija pružanje edukativnih usluga firmama i institucijama kao i organiziranje panela, okruglih stolova, savjetovanja, konferencija i slično, na profitabilnoj osnovi.

6. Centar za odnose sa javnošću Univerziteta – obezbjeđuje angažiranje studenata na PR aktivnostima Univerziteta u formi interne prakse. u okviru ovog centra studentima će biti omogućeno uređivanje vlastitog periodičnog časopisa.

7. Sportski centar Sveučilišta / Univerziteta obezbjeđuje studentima bavljenje sportskim i rekreativnim aktivnostima na bazi izvršenih anketa (fitness, tenis, sportske igre...) za koje Sveučilište / Univerzitet obezbjeđuje materijalnu i stručnu podršku. Sveučilište / Univerzitet takođe obezbjeđuje sistematski trening i podršku za vlastite sportske ekipe i takmičenja.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna O nama O Sveučilištu/Univerzitetu Funkcionalne Jedinice