O Sveučilištu/Univerzitetu

Sveučilište/Univerzitet "VITEZ" svoju viziju budućnosti temelji na pretpostavkama da se društva u regionu jugoistočne i istočne Evrope, nalaze u procesu promjena, reformi i tranzicija prema građanskom demokratskom društvu, koje karakterišu parlamentarni pluralizam, pravna država, vladavina zakonitosti i tržišna privreda sa dominacijom privatnog vlasništva. Bez sumnje je da je tom novom vremenu potrebno novo duboko znanje, koje prije svega znači iskorak iz postojećeg kulturno-civilizacijskog okruženja BiH ka novom pogledu na svijet i drugačijem pristupu ekonomiji, pravnom sistemu, zdravstvenoj zaštiti, disemenaciji informacija i sticanju znanja. Holistički pristup fenomenu „dobra“ za svakog pojedinca podrazumijeva unapređenje njegovog individualnog i obiteljskog zdravlja, demokratizaciju znanja, slobodno odlučivanje i odgovornost, osiguravanje kvalitete življenja i integraciju pojedinca sa njegovim socijalnim okruženjem, porodicom i lokalnom zajednicom. U okviru tih zadataka Sveučilište/Univerzitet "VITEZ" nastoji na sebe preuzeti odgovornost edukatora.

Efikasnost i efektnost studija, atraktivnost multidisciplinarnih nastavnih programa koji korespondiraju sa budućim izazovima, te psihološko i poduzetničko animiranje studenata kroz primjenu interaktivnih pedagoških tehnologija u organizaciji i izvođenju nastavno-naučnog procesa, proizvodi visoku prolaznost kao funkciju prenjetih znanja i vještina studentima, ali i kao posljedicu visoke motiviranosti studenata.

Sveučilište/Univerzitet "VITEZ" je zakonski registrirana nastavno-naučna ustanova u privatnom vlasništvu i koja posluje po zakonima BiH i zakonima Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna. Univerzitet je samostalna pravna osoba sa sjedištem u Vitezu.

Misija Sveučilište/Univerzitet "VITEZ" je obrazovati studente da budu spremni za rješavanje složenih izazova u suvremenom poslovnom svijetu služeći se iskustvom i primjerom najboljih svjetskih univerziteta sa željom pomoći studentu kao i društvu u cjelini.

Cilj Sveučilište/Univerzitet "VITEZ" je kroz napredni i suvremeni program studija realizirati bolonjski proces i omogućiti priznavanje diplome u cijeloj Europi bazirajući se na visokom kvalitetu profesora i asistenata a time oplemeniti studente znanjem i vještinama.

Članice Sveučilišta/Univerziteta "VITEZ" su:

Možete upisati fakultet koji želite kao i smjer koji vas interesira.

Programi studija su usklađeni sa bolonjskim procesom:

  • 3 god.: diplomski studij - prvi ciklus I, II i III god.
  • 4 god.: diplomski studij
  • 2 god.: postiplomski (magistarski) studij – drugi ciklus IV i V god.
  • 3 god.: doktorski studij – treći ciklus VI, VII i VIII god.

Magistarski studij podrazumjeva jednu godinu predavanja, a druga godina je izrada i obrana magistarskog rada. Ukoliko je student završio četverogodišnji studij na Fakultetu, njemu se 4. godina studija priznaje kao prva godina magistarskog studija. 

Doktorski studij obuhvata jednu godinu predavanja i dvije godine rada na doktorskoj temi i njenoj obrani.

 

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna O nama O Sveučilištu/Univerzitetu