Soft vještine

  • 4.    Tema: SOFT VJEŠTINE   


a)    Ciljevi treninga : Cilj treninga je ukazati  na  metode sa kojima se može lakše rukovoditi i upravljati poduzećem i uposlenicima .
b)    Trening je namjenjen : menadžerima poduzeća , kao  i svim rukovodnim menadžerima u odjelima poduzeća
c)    Traning se sastoji od sljedećih jedinica:

  • 4.1.     Vještina pregovaranja


Naučiti da je pregovaranje vještina koja se unapređuje svakodnevno  i sa tim svojstvima je kompleksna i sastoji se se od faza i procesa koje je neophodno znati.
Program treninga obuhvata: pregovarački procesi (definicija pregovaranja, pregovaranje kao alternativa), rezultati pregovora, tipovi pregovarača, model ponašanja (zašto je ponašanje u pregovorima važno), faze procesa pregovaranja, faze pripreme, faze debate, faze kreiranja ponude, faze cjenjkanja , faze zaključivanja pregovora.

  • 4.2.    Vještine prezentiranja


Unaprijediti sposobnost prezentiranja, savladati tehnike i pravila. Program treninga obuhvata:  strukturu prezentacije , komunikacija sa publikom, rad sa publikom, upotreba audivizuelnih pomagala, trema i stress za vrijeme nastupa, prevazilaženje treme i stresa.

  • 4.3.    Stilovi komunikacije


Unaprijediti vještinu komuniciranja i slušanja u svakodnevnom životu.
Program treninga obuhvata: zašto je komunikacija važna, verbalna komunikacija, neverbalna komunikacija (signali govora tijela, preporuke i neka pravila), stilovi komuniciranja (pasivni, agresivni i asertivni), sposobnost slušanja, unapređenje sposobnosti slušanja, tehnike postavljanja pitanja.

  • 4.4.    Sposobnost utjecanja na druge


Unaprijediti sposobnosti utjecanja na druge ljude, sagledavanje realne situacije, mogućnosti i kreiranje plana aktivnosti.
Program treninag obuhvata: na čemu se temelje vjerovanja a na čemu stavovi, šta je utjecanje, manipulacija, 5 osnovnih faza u procesu utjecanja, faze pripreme (C.R.E.A.M. model) faza analiziranja, faze prilagođavanja, faze prevazilaženja “GAP” ( identifikacija prepreka i kako ih prevazići) , faza usaglašavanja ( primjene C:A:R:E: modela) , samopodizanje i samo svijest.

d)    Metodologija izvođenja treninga:
Bit će korištena sljedeća metodologija izvođenja treninga:  

  • Koncizna i kratka govorna prezentacija osnovnog koncepta praćenog vizuelnom prezentacijom.
  • Korištenje “oluje mozgova” i diskusije u grupi

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna O nama Institut Univerziteta Seminari Soft vještine