Menadžment i upravljanje

 • 2.    Tema  : MENADŽMENT I UPRAVLJANJE

a)    Ciljevi treninga : Za većinu poduzetnika  pojmovi upravljanje i menadžment imaju isto značenje odnosno predstavljaju sinonime. Međutim, svaki od navedenih pojmova osim male sadržajne sličnosti odlikuje se i različitosti.Upravo je nerazlikovanje sadržaja pojedinih pojmova te donošenje potrebnih odluka (upravljačkih ili rukovodećih) primjenom pravila uzrok zbog čega veliki broj poduzeća u  ostvaruje ispodprosječne poslovne rezultate. Stoga je cilj treninga ukazati kako se pravilnilm korištenjem upravljanja i menadžerstva mogu postići odlični rezultati u radu poduzeća.
b)    Trening je namjenjen : vlasnicima  poduzeća , kao  i svim rukovodnim menadžerima
c)    Traning se sastoji od sljedećih jedinica:

 • 2.1.    Coaching timova i povratna informacija

Ima za cilj podsticanje svjesnosti o važnosti upravljanja ciljevima i timovima, objašnjenje uloge Voditelja odjela, definranje prednosti obučavanja ljudi i kako to možemo raditi.
Program treninga obuhvata:  modeli, definiranje nadležnosti, modeli rukovođenja, coaching kao alat, definiranje ciljeva, coaching kao proces izgradnje timova, faze u procesu postavljanja ciljeva, povratna informacija, gdje počinje motivacija, jasan cilj i dosljedno praćenje kao ključni motivatori, modeli procjene i samoprocjene.

 • 2.2.    Tim i timski rad

Kako podići svijest o važnosti postojanja efikasnog tima, kako uz pomoć drugih postižemo bolje rezultate. Saznanja o putevima, načinima za izgradnju tima, kao i potencijalnim barijerama i kako ih prevazići.
Program treninga obuhvata:  definiciju i ciljeve za tim i timski rad, zašto gradimo timove (ciljevi sa stanovništa organizacije i sa stanovništva individualca), efikasni timovi vs.neefikasni timovi, barijere za stvaranje timova ( stanovište culture kompanije i stanovište individualca u kompaniji), matrica timova, kreativnost u timu, razvoj tima i individualaca, interakcija INDIVIDUALAC-TIM-ZADATAK, proces izgradnje tima ( 8 faza kroz koje tim prolazi u razvojnom procesu), utjecaj promjena (očekivane, neočekivane promjene i ponašanja timova).

 • 2.3.    Promjene se dešavaju

Podići svijest o važnosti uvođenja promjena, ko pokreće promjene, koja je uloga “ agenata promjene”. Podizanje svijesti o postojanju faza promjene, karakteristična ponašanja u okviru svake faze i kako se ta ponašanja mogu prepoznati i usmjeravati.
Program treninga obuhvata uzroke socijalne, ekonomske i tehnološke, identificiranje GAP-a, faktori koji utječu na pokretanje promjene, modeli promjena, emotivne faze promjene i osnovne karakteristike, kompas promjene ( 4 osnovna faktora: Poslovna inteligencija, Emotivna inteligencija, Duhovna inteligencija i Politička inteligencija), razvoj Kompasa promjene, plan za provođenje promjena ( faze u procesu provođenja promjena) proaktivno vs reaktivno ponašanje i rezultati, 7 faza transformacije promjena, metode za upravljanje otporom ( 6 koraka za upravljanje otporom na promjene), “Agentpromjene” (definica uloge, osnovni zadaci i tražene vještine osobe), izgradnja stava (promjena se neće desiti ako nije u glavi).

 • 2.4.    Tehnika vođenja sastanaka

Ppodsticanje svjesti o važnosti uloge voditelja sastanka, koje su metode vođenja sastanaka i prateće efikasnosti.
Program treninga obuhvata: ključne faze pripreme za sastanak, osnovna pravila za vođenje sastanka u cilju postizanja što veće efikasnosti, slušanje, tehnike postavljanja pitanja, tehnika odgovaranja na pitanja, savjeti za voditelje sastanaka, tipovi ponašanja na sastanku, tehnike uštede vremena, faze sastanka, metode vođenja sastanaka, metod za praćenje uspješnosti sastanka.

 • 2.5.    Tehnike upravljanja vremenom

Podsticanje svjesnosti da je vrijeme jedinstveno za sve, da postoje alati i tehnike koje mogu pomoći da kvalitetnije organizujemo svoje vrijeme. Da postanemo učinkovitiji u poslovnom okruženju i zadovoljniji svojim privatnim životom.
Program treninga obuhvata: faktore koji definiraju raspoređivanje aktivnosti, matricu upravljanja vremenom, prioritiziranje, identificiranje kradljivaca vremena, koje su kategorije prioriteta i mitovi koji su vezani za njih, planiranje vremena (važnost procesa planiranja, kategorije dnevnog i sedmičnog planiranja), ušteda vremena-delegiranje ( zašto delegiramo, definiranje kome delegiramo, 7 nivoa delegiranja, modeli delegiranja).

 • 2.6.    Uloga srednjeg menadžmenta

Podsticanje svjesnosti da je srednji menadžment ključna karika u sticanju profita, koje su njegove osnovne nadležnosti i kako ostvariti što bolje rezultate.
Program treninag obuhvata: razumjevanje efektivnog upravljanja (uloga srednjeg menadžmenta, nadležnosti i odgovornosti), stilovi upravljanja , stilovi komunikacije unutar timova, definiranje GAP-a(kako ja sebe vidim i kako me drugi vide), razvoj timova (zašto, kako izgleda uspješan tim, šta trebamo  raditi , alati i tehnike), donošenje odluka, razvoj kreativnosti u timu, motiviranje ljudi, povećanje timske efektivnosti.

 • 2.7.    SLT-situaciono rukovođenje

Podići svijest o važnosti identificiranja nivoa motivacije, spremnost članova u timu, u korelaciji sa zadacima tima.
Program treninga obuhvata: osvrt na rukovođenje, 4 stila rukovođenja i nivoi spremnosti, identifikacija vlastitog stila rukovođenja, spremnost sljedbenika, usaglašavanje stila rukovođenja sa stupnjem spremnosti članova tima, primjeri iz prakse, prekomjerna kontrola, prekomjerno delegiranje, važnost kontinuiranog praćenja spremnosti i poduzimanja blagovremenih akcija, kako izvući maksimum iz sljedbenika (nematerijalna motivacija uposlenika, statistički pokazatelji).

d)    Metodologija izvođenja treninga :

Bit će korištena sljedeća metodologija izvođenja treninga: 
 • Koncizna i kratka govorna prezentacija osnovnog koncepta praćenog vizuelnom prezentacijom.
 • Korištenje “oluje mozgova” i diskusije u grupi

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

 • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna O nama Institut Univerziteta Seminari Menadžment i upravljanje