Znanje nakon diplomiranja

Znanje nakon diplomiranja I. Ciklusa

ZNANJE I RAZUMJEVANJE KOJE STUDENTI DOBIJAJU NAKON ZAVRŠETKA  I. CIKLUSA PO BOLONJSKOM METODU NA SVEUČILIŠTU/UNIVERZITETU „VITEZ“


I OSNOVNI STUDIJ TRI ILI ČETIRI GODINE(PRVI CIKLUS STUDIRANJA)

Diplome odnosno klasifikacije koje se dobijaju nakon Prvog ciklusa studiranja od tri godine ili 180 ECTS bodova kao i od četiri godine ili 240 ECTS bodova dodjeljuju se studentima koji:

         ·       Pokažu znanje i razumjevanje u području studija,koje se nadovezuje na njihovo srednjoškolsko obrazovanje i koje je uobičajeno na tom nivou, uz podršku odgovarajućih resursa za učenje (tekstova i informacionih i komunikacijskih tehnologija) koje uključuje neke aspekte koji će se temeljiti na poznavanju najnaprednijih dostignuća u datom području studija;
         ·       Mogu detaljno znanje i kritičko razumjevanje principa vezanih za dato područje studija/discipline primjeniti na način koji pokazuje profesionalan pristup radu ili struci, te posjeduju kompetencije koje se obično pokazuju formiranjem i potkrepljivanjem argumentima i rješavanjem problema unutar datog područja studija;
         ·       Imaju sposobnost da prikupljaju i tumače relevantne podatke (obično unutar datog područja studija) na osnovu kojih donose sudove koji sadrže razmišljanja o relevantnim društvenim i naučnim ili etičkim pitanjima;
         ·       Mogu primjeniti osnovne metode sticanja znanja i aplikativna istraživanja u datoj disciplini, te su u stanju da odluče o tome koji pristup da upotrijebe za rješavanje datog problema, i svjesni su toga u kojoj mjeri je odabrani pristup primjeren rješavanju takvog problema;
         ·       Mogu prenositi, uz korištenje odgovarajućeg jezika ( a tamo gdje je to primjereno, i jednog ili više stranih jezika) i komunikacijskih tehnologija, informacije, ideje, probleme i rješenja, i auditoriju koji nije specijaliziran i koji je specijaliziran za dato područje izučavanja;
         ·       Su izgradili vještine učenja neophodne za dalji studij, uz visok stepen autonomije i akademskih vještina i svojstva za istraživački rad, shvatanje i procjenu novih informacija, koncepata i dokaza iz različitih izvora;
         ·       Posjeduju temelj za buduće samousmjeravanje i cjeloživotno učenje;
         ·       Su stekli interpersonalne vještine i vještine timskog rada, primjerene za zapošljavanje ili dalji studij.
 

 Znanje nakon magistriranja

ZNANJE I RAZUMJEVANJE KOJE STUDENTI DOBIJAJU NAKON ZAVRŠETKA  II. CIKLUSA PO BOLONJSKOM METODU (MAGISTARSKI STUDIJ) NA SVEUČILIŠTU/UNIVERZITETU „VITEZ“

 II MAGISTARSKI STUDIJ DVIJE GODINE (DRUGI CIKLUS STUDIRANJA)

Diplome odnosno klasifikacije koje se dobiju nakon Drugog ciklusa studiranja-magistarski studij od dvije godine pri čemu dobijaju novih (dodatnih) 120 ECTS bodova dodjeljuje se studentima – magistrima koji:

·       Pokažu sistematično razumjevanje i savladavanje znanja u svom području studija/disciplini, koje se temelji na, odnosno proširuje i nadograđuje ono što se obično povezuje sa nivoom dodiplomskog studija, i što predstavlja osnov ili mogućnost za originalnost pri razvoju i primjeni ideja, obično u kontekstu istraživačkog rada;
·       Mogu primjeniti svoje znanje i razumjevanje , kao i sposobnost rješavanja problema, na nove i nepoznate sredine šireg (ili interdisciplinarnog) konteksta u vezi sa njihovim područjem studija;
·       Primjenjuju konceptualno i apstraktno razmišljanje uz visok nivo sposobnosti i kreativnosti, čime se omogućava:
·        Kritička ocjena trenutnog istraživačkog i akademskog rada na najvišem nivou u datoj disciplini.
·        Ocjena različitih metoda, formiranje kritičkog mišljenja i ponuda alternativnih rješenja.
·       Imaju sposobnost da integriraju znanje i bave se složenim problemima, te da formuliraju sudove na osnovu nepotpunih ili ograničenih informacija, ali uz razmišljanje o socijalnim i etičkim odgovornostima vezanim za primjenu njihovog znanja i sudova;
·       Mogu prenositi svoje zaključke, znanje i razmišljanje na kojima se oni temelje, uz korištenje odgovarajućeg/odgovarajućih jezika, auditoriju koji nije specijaliziran i koje je specijaliziran, jasno i nedvosmisleno;
·       Su u stanju da svoje znanje podignu na viši nivo, prodube razumjevanje svog područja studija ili discipline, i kontinuirano razviju sopstvene vještine, kroz samostalno učenje i razvoj;
·       Imaju vještine učenja koje im omogućavaju da nastave studij na način koji će uglavnom biti samousmjerene i autonoman;
·       Stekli su interpersonalne vještine i vještine timskog rada, primjerene različitim kontekstima učenja i zaposlenja, te pokazuju sposobnost vođenja i pokretanja inicijative i daju doprinos promjeni i razvoju.

 Znanje nakon doktoriranja

ZNANJE I RAZUMJEVANJE KOJE STUDENTI DOBIJAJU NAKON ZAVRŠETKA  III. CIKLUSA PO BOLONJSKOM METODU (DOKTORSKI STUDIJ) NA SVEUČILIŠTU/UNIVERZITETU „VITEZ"

  1. DOKTORSKI STUDIJ TRI GODINE (TREĆI CIKLUS STUDIRANJA)
    Diplome odnosno klasifikacije koje se dobiju nakon Trećeg ciklusa studiranja- doktorski studij od tri godine pri čemu dobijaju novih (dodatnih) 180 ECTS bodova dodjeljuje se studentima-doktorima nauka koji:

·    Pokažu sistematično razumjevanje područja studija i vladanje vještinama i metodama istraživačkog rada u vezi sa zadanim područjem;
·    Pokažu sposobnost da definiraju studijski projekat istraživanja, a zatim provedu istraživanje u skladu sa metodologijom date nauke;
·    Originalnim istraživanjem daju vlastiti naučni doprinos koji proširuje granice spoznaje u datoj oblasti;
·    Su sposobni za kritičku analizu, vrednovanje i sintezu novih i složenih ideja;
·    Mogu u vezi sa svojim područjem stručnog i naučnog znanja  komunicirati sa kolegama, širom naučnom zajednicom i društvom;
·    Će nastaviti naučna istraživanja i razvoj te biti pokretači i nosioci napretka u društvu zasnovanom na znanju, doprinoseći stalno razvoju novih tehnika, ideja ili  pristupa.

 

 

 

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna O nama Fakulteti Znanje nakon diplomiranja