Kompetencije studenata

Poslove koje završen student može obavljati nakon završenog određenog fakulteta i određenog studijska programa, odnosno koje kompetencije može da dobije završeni student su slijedeće:


1. FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE


1.1.Studijski program: PODUZETNIČKI MENADžMENT

Znanje koje završeni student dobija: poduzetničko znanje i vještine, menadžerske funkcije, planiranje poslovanja, organizacija, rukovođenje, kontrola poslovanja, poslovno odlučivanje, formiranje cijena, vanjskotrgovinsko poslovanje, pokretanje i razvijanje vlastitog malog biznisa, upravljanje projektima...

Kompetencije koje dobija student - poslovi koje završeni student može obavljati: upravljanje proizvodnim, trgovinskim i uslužnim djelatnostima, planiranje asortimana, poslovi malog i srednjeg biznisa, pokretanje i razvijanje poduzetničke ideje, ekonomika poslovanja, planiranje i organiziranje poslovanja, rukovođenje poslovnim, proizvodnim i uslužnim djelatnostima..

1.2.Studijski program: MENADŽMENT FINANCIJA, BANKARSTVA I OSIGURANJA

Znanje koje završeni student dobija: kvantitativna i kvalitetna znanja iz područja financija (javnih i poslovnih), bankarstva i osiguranja, analitički i upravljački poslovi iz navedenih oblasti, vođenje poslova financija poduzeća, rad burzi.

Kompetencije koje dobija student - poslovi koje završeni student može obavljati: poslovi analize i planiranja, kreditni poslovi, investicije, naplata potraživanja i plaćanja, brokerski poslovi, poslovi osiguranja i reosiguranja, poslovi budžeta...

1.3.Studijski program: MENADŽMENT RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE

Znanje koje završeni student dobija: sposobnost vođenja računovodstva, knjiženja poslovnih promjena, izrade bilance uspjeha i bilance stanja, organizaciju financijskog računovodstva, poslove menadžerskog računovodstva, poslove revizije poslovanja.

Kompetencije koje dobija student - poslovi koje završeni student može obavljati: rad u računovodstvu, rukovođenje sektorom računovodstva, izradu financijskih izvještaja, poslovi revizije, računovodstveno praćenje poslovnih promjena, planiranje i analiza
poslovanja, budžetsko poslovanje.

2. FAKULTET PRAVNIH NAUKA

2.1. Studijski program: OPĆE PRAVO

Znanje koje završeni student dobija: osnovno pravno obrazovanje širokog spektra, osnove metodologije pravnih nauka, kao i osnove metodologije pravnih nauka, kao i osnove prava iz raznih pravnih oblasti vezano za državno – pravne poslove, imovinsko – pravne, krivično pravne i slične poslove.

Kompetencije koje dobija student - poslovi koje završeni student može obavljati  pomoćne pravne poslove na sudovima, kod advokata, kod tužitelja, te razne pravne poslove u organima uprave, u javnom sektoru, zdravstvu, školstvu, bankama i drugim firmama.


3. FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

3.1. Studijski program: POSLOVNA INFORMATIKA

Znanie koje završeni student dobija: kombinaciju stručnih znanja iz oblasti poslovanja i znanja primjene poslovne informatike, moderna rješenja primjene informacijsko - komunikacijskih tehnologija, informatička rješenja, računarska grafika i dizajn.

Kompetencije koje dobija student - poslovi koje završeni student može obavljati: menadžer informacijskih sistema, korištenje i primjena moderne informatike, uvođenje i dogradnja informacijskih sustava, integracija redovnog poslovanja sa informatikom, rad na poslovnoj informatici u proizvodnim firmama, trgovini, turizmu, ugostiteljstvu, organima uprave i javnom sektoru.

3.2. Studijski program: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Znanje koje završeni  student dobija: Ovladat će vještinom i znanjem vezano za informacijske tehnologije, kako sa aspekta primjene moderne intormatike, tako i uvođenje i dogradnju informacijske tehnologije u širem spektru djelovanja: proizvodnji, trgovini, bankarstvu, organima javne uprave, u javnom sektoru. Bit će osposobljeni za informacijske tehnologije, kako za uvođenje tako i za dogradnju i kreaciju informacijskih  procesa i tokova.

Poslove koje završeni student može da obavlja: Rad na kreiranju i razvijanju informacionih tehnologija i njihova primjena u širokom spektru djelatnosti i aktivnosti: proizvodnja, privreda, organi vlasti, uslužne institucije. Osposobljeni su za rukovođenje i menadžerske  funkcije vezane za poslovanje informacijskih sistema.

 

4. FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

4.1. Studijski program: SESTRINSTVO

Znanje koie završeni student dobija: stručne poslove u specijalističkim oblastima: intezivna zdravstvena njega, urgentno zbrinjavanje, njega u infektologiji, internističkim bolestima, njega hirurških bolesnika, skrbništvo - ginekološka njega kao i njega bolesnika u slučaju raznih bolesti.

Kompetencije koje dobija student - poslovi koje završeni student može obavljati: razne poslove medicinske sestre, odnosno diplomiranog tehničara, sve vrste zdravstvene njege kao i razne stručne poslove (stomatološke, radiološke, kirurškog asistenta, zbrinjavanje pacijenata u bolnicama, domovima zdravlja, ambulantama), organizirati, rukovoditi i kontrolirati rad veće grupe sestara.

4.2. Studijski program: FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

Znanje koje završeni student dobija: stručne poslove fizikalne, kinezio i fizioterapije, specijalističke fizioterapije u kirurgiji, ortopediji, traumatologiji,
reumatologiji i si., poslove iz oblasti radne terapije.

Kompetencije koje dobija student - poslovi koje završeni student može obavljati: poslove fizioterapeuta i radnog terapeuta, medicinskog masera, sportskog fizioterapeuta, banjskog fizioterapeuta, rad u bolnicama, banjama, privatnim medicinskim i fizioterapeutskim ustanovama, ustanovama za rehabilitaciju, organizirati, rukovoditi i kontrolirati rad veće grupe fizioterapeuta i sl.


4.3. Studijski program: SANITARNI INŽENJERING

Znanje koje završeni student dobija: poslovi sanitarne zaštite u zdravstvenim ustanovama i djelatnostima proizvodnje i prometa prehrambenim
artiklima, ekološka zaštita, praćenje ekoloških rizika, sanitarni inženjering u komunalnim djelatnostima (vodovod, kanalizacija, čistoća).

Kompetencije koje dobija student - poslovi koje završeni student može obavljati: sanitarni inženjering u zdravstvenim ustanovama, proizvodnim firmama, ugostiteljskim objektima,
trgovini na veliko i malo, svim firmama koje se bave proizvodnjom i prometom prehrambenih artikala, komunalnim organizacijama, institucijama za
praćenje i kontrolu ekološke zaštite - ministarstva i instituti, organizirati, rukovoditi i kontrolirati rad veće grupe sanitarnih inžinjera.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna O nama Fakulteti Kompetencije studenata