Plan karijer centra

Plan Karijer centra se usmjerava u pravcu razvoja karijera:

-          Profesora,

-         Asistenata i

-         Studenata.

 a) Razvoj karijera profesora kroz njihovo akademsko usavršavanje i ispunjavanje minimalnih uslova za napredovanje u naučno-nastavnim zvanjima a naročito u oblasti pisanja knjiga, pisanje naučnih članaka, učešće na naučnim konferencijama kao i vođenje mentorstva (za diplomske radove, magistarske radove i doktorske disertacije)

 b) Razvoj karijera asistenta kroz njihovo stručno i naučno usavršavanje, magistarski studij i izrada magistarskog rada kao i pisanje stručno-naučnih i naučnih članaka i učešće na konferencijama, simpozijima, okruglim stolovima i sl.

 c) Razvoj karijere studenta potiče se njihovim studijem i praktičnim radom na vježbama ( firme, bolnice, sudovi, institucije i sl.) i poticanjem stručnosti i znanja a posebno pisanje CV i osposobljavanje za komuniciranje s poslodavcima.

 U razvoju Centra za vođenje karijera, edukacija i Alumni asocijacije neophodno je ostvariti punu suradnju sa sva četiri dekana fakulteta kao i s prorektorima zavisno od njihove nadležnosti.

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna O nama Edukativni centar Plan karijer centra