Fakulteti

Fakultet zdravstvenih studija

Prof.dr. Amra Macić – Džanković, dekanica
Prof.dr. Elvira Konjić, prodekan

Poštovani,

Dobrodošli na studij najhumanijeg poziva – zdravstvene njege bolesnika. Ako želite studirati na ovom Fakultetu vas već karakterizira humanost, dobrota i ljubav prema čovjeku.

Trebate znati, da će vas ovaj Fakultet osposobiti za humanu i zdravstvenu funkciju. Ovdje nećete studirati za klasično zvanje „ljekar-doktor“ nego za zvanja koja su neophodna u zdravstvu i koja su sve više tražena u suvremenoj medicinskoj praksi.

Međutim, ova zanimanja vam omogućuju širok dijapazon zapošljavanja u javnom sektoru kao i u privatnom uz osiguranje prihoda koja će biti adekvatna vašem znanju i zalaganju.

22

Fakultet pravnih nauka

Prof. dr Mile Matijević, dekan

Cjenjeni studenti,

Želim i očekujem od vas da nam se priključite na studiranju koje za vas organizira Fakultet pravnih nauka Travnik.

Metodologija i organizacija nastavnog procesa obezbjeđuju kontinuitet u radu studenata i visoku prolaznost sprečavajući kampanjski rad. Minimalna projektovana prolaznost na studiju je 80% uz potpuno savladavanje nastavnog plana i programa...

Svi predmeti na Fakultetu pravnih nauka su jednosemestralni i dimenzionirani su prema evropskim standardima impliciranim Bolonjskim procesom.
Programsko gradivo u naučnim disciplinama uključujući i sve ostale forme rada koje su predviđene za određeni predmet.
Nadam se da ćete uspješno studirati i po završetku studija uspješno se uključiti u profesionalni rad.

44

Fakultet informacionih tehnologija

Prof. dr. Lazo Roljić, dekan

Cijenjeni gosti na web stranici,

Želim vam dobrodošlicu na našu WEB stranicu sa željom da nađete informacije koje želite a da se na bazi njih opredijelite da upišete i studirate na ovom našem Fakultetu. 

Na osnovu obrazovnog profila menadžera informacionih tehnologija, specijaliste računarskih nauka i profesora informatike u domenu studija Fakultet je kreirao veliki broj operativnih i primijenjenih usmjerenja/specijalizacija, koje kvalifikuju studente za stručne i upravljačke poslove u malim porodičnim preduzećima, srednjim kompanijama i velikim poslovnim sistemima, bankama, specijaliziranim marketing agencijama, investicionim fondovima, konzultantskim agencijama, te firmama koje se bave informacionim tehnologijama (softverski, hardverski, mrežni i WEB inženjering, Internet service-providing i marketing).

Želim da se i vi aktivno uključite u studij i kako bi nakon završetka studija i sa usvojenim znanjem lagano uključili u profesionalni rad i osigurali svoju budućnost.

FIT1

 


 

Zbornik radova

SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET “VITEZ” VITEZ  I

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г. Р. ДЕРЖАВИНА Г. ТАМБОВ

 

naslovnica Zbornika
   
REDAKCIJA:

Prof.dr Vinko Kandžija, rektor  U/S „Vitez“,  Prof.dr Lazo Roljić, dekan FIT U/S „Vitez“, doc.dr Hadžib Salkić, prodekan za nastavu FIT U/S „Vitez“, Mr.sci Senad Tatarević, koordinator za međunarodnu saradnju, Mr.sci Darijan Soldo, v.ass FIT U/S „Vitez“,, Mahir Zajmović, ass FIT U/S „Vitez“, Nermina Konjalić, FIT U/S „Vitez“,

Юрьев В.М., д.э.н., профессор, ректор ТГУ имени Г.Р. Державина, Пахомов М.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой бизнес-информатики ТГУ имени Г.Р. Державина, Мукин С.В., к.т.н., профессор кафедры бизнес-информатики ТГУ имени Г.Р. Державина i Старцев М.В., к.п.н.,доцент кафедры бизнес-информатики ТГУ имени Г.Р. Державина

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
Doc.dr Hadžib Salkić

OBLIKOVANJE I GRAFIČKA PRIPREMA: 
Almira Salkić

ADRESA IZDAVAČA:
Ulica školska 23
72270 Travnik
Bosna i Hercegovina
ISSN 1986-5694
Broj 2.
Link (kompletan sadržaj):
 http://www.casopisedukator.info/ZBORNIK_2014_finish13.pdf

KONTAKT:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Tel. 030/509-750
Fax.030/509-759


 

 

Časopis Eduk@tor

edukator

 
IMPRESSIUM
REDAKCIJSKI KOLEGIJ:

Mr.sc Senad Tatarević, Mr. Damir Kunosić, Mahir Zajmović, dipl.ing. IT, Adin Begić, prof., Bajro Ljubunčić, BA, Marko Stergulc,BA, Nermina Konjalić, BA, Mr.sc Darijan Soldo, Almira Salkić, BA, Jasmina Džaferagić, prof., Habiba Ganić,dipl.ing., Mr.sc Nisveta Softić, Jahić Nedžad, prof., doc.dr Jamila Jaganjac, Mr.sc Elvir Salihagić, Mr.sc Muhamed Softić

Recezenti: prof.dr Lazo Roljić, prof.dr Branko Latinović, prof.dr Nedim Smailović, doc.dr .Hazim Selimović, prof. dr Muharem Kozić, doc.dr Hadžib Salkić, doc.dr Jamila Jaganjac

|Godina 1|br. 1|2014. god.|ISSN 2303 5560-el. izd.|ISSN 2303-5684-št. izd.|

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
Doc.dr Hadžib Salkić

ZAMJENIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA:
Sinića Dukić, dipl.oec

TEHNIČKI UREDNIK:
Mirsada Fuško

NASLOVNICA:
Almira Salkić, BA

KONTAKTI:
E-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Fax: 030/509-759
Mob.:061/792-779
Adresa:
Ulica školska 23
72270 Travnik
Bosna i Hercegovina

Link časopisa:
 http://www.casopisedukator.info/1.broj.pdf

 


Časopis INFORM@TOR

INFORMATOR

Časopis se bavi aktivnostima našeg Univerziteta, kao i aktivnostima studenata, službenog osoblja, asistenata, profesora i ostalih institucija koji su u krugu djelovanja našeg Univerziteta.

IMPRESSIUM
REDAKCIJSKI KOLEGIJ:
Mr.sc Senad Tatarević, Siniša Dukić, dipl.oec, Amra Kraksner, dipl.ing.,Mahir Zajmović, dipl.ing., Mr.sc Darijan Soldo, Nermina Konjalić, BA Almira Salkić, BA, doc.dr Hadžib Salkić, doc.dr Edin Arnaut, doc.dr Ramiz Kikanović, doc.dr Jamila Jaganjac, Elveldina Tatarević, pom.rektora, Samir Ščetić, Dinka Šakić, Senida Kakeš.

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
Doc.dr Hadžib Salkić

UREDNICI:
Mr. Senad Tatarević i Siniša Dukić, dipl.oec

TEHNIČKI UREDNIK:
Mirsada Fuško

NASLOVNICA:
Almira Salkić, BA

Link časopisa:
http://www.casopisedukator.info/informator_1.pdf

E-mail: 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

 

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

  • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Fakulteti